Saradnja sa Srednjom mašinskom školom

Na poziv Srednje mašinske škole, dana 15.01.2015.g. Dijana Simanić, PR Ustanove prezentirala je rad i usluge KJU „Porodično savjetovalište“ nastavnom osoblju ove škole.

SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA

Tom prilikom predstavljena je djelatnost Ustanove, načini rada, te mogućnosti i oblici saradnje kako sa stručnim kadrom škole tako i sa roditeljima i učenicima.

Shodno tome, u  narednom periodu planirana je realizacija projekta  „Civilna hrabrost“ za učenike ove škole  čiji cilj je preveniranja vršnjačkog nasilja, te predavanje za roditelje „Pubertet i adolescencija“.

Write a comment