OSMAN ŠALJO

Direktor

AZRA LATIĆ

Šefica odjeljenja

JASMIN HERENDA

Šef odjeljenja

FIKRETA SMAJIĆ – MULAOSMANOVIĆ

V.d. šefica odjeljenja

MAHIRA POLJAK

Stručna savjetnica

NATAŠA KAHRIMANOVIĆ

Stručna savjetnica

DŽENANA KULUGLIJA

Stručna savjetnica

MELIHA FEJZIĆ

Stručna savjetnica

AMER ŠENDEROVIĆ

Stručni savjetnik

ALDIJANA ZAGORAC

Viša stručna saradnica

TIHANA MAJSTOROVIĆ

Viša stručna saradnica

MEDINA MUHAMEDAGIĆ

Viša stručna saradnica

ELMA AVDIĆ

Viša stručna saradnica

DENYEL-ISMIR KOVAČ

Stručni saradnik

DŽENANA PINDŽO-MEKIĆ

Stručna saradnica

AMELA ĆOSO

Viša referentica za finansije

ADNANA MULIĆ

Tehnička sekretarica

SADETA GAGULA

Spremačica - kurir

SANJIN ALIĆ

Vozač putničkog vozila - domar

ALMIR VRAŽALICA

Referent za informatiku i statistiku