Uticaj krize izazvane pandemijom COVID-19 na djecu

Uticaj krize izazvane pandemijom COVID-19 na djecu

Ono što je karakteristično za krizne situacije jeste da se one događaju iznenada i da ih ne možemo predvidjeti. Svaka kriza, pa i ova, ugrožava osjećaj sigurnosti, stabilnosti i predvidivosti koja nam je svima potrebna, a posebno djeci.

Iako nisu skupina koja je pod velikim rizikom od zaraze virusom, djecu zbog njihovog uzrasta stres povezan sa krizom čini ranjivom skupinom kada je u pitanju njihovo mentalno zdravlje. više….

Porodični odnosi i gubitak fizičkog kontakta

Porodični odnosi i gubitak fizičkog kontakta

Početak pandemije kao i njeno širenje u cijelom svijetu donijelo je mnogo promjena, a s njima i veliku količinu stresa u svakodnevnom funkcioniranju, kako pojedinaca tako i porodičnih sistema.

Sada, skoro godinu dana nakon početka pandemije možemo slobodno govoriti o tome kako je pandemija utjecala i na mnogo načina promijenila ravnotežu, navike, u mnogim slučajevima čak uloge i funkcije u porodičnom sistemu, dakle djelovala je kao reorganizator porodičnih odnosa.više….

Rezultati istraživanja o utjecaju pandemije COVID-19 na porodični život i psihičko zdravlje odraslih u Kantonu Sarajevo

Rezultati istraživanja o utjecaju pandemije COVID-19 na porodični život i psihičko zdravlje odraslih u Kantonu Sarajevo

Mjere samoizolacije, fizičke distance, ograničenja kretanja, online nastava, rad od kuće, nesigurnost posla ili gubitak radnog mjesta, zaraženost koronavirusom bliskih osoba ili nas samih, kao i slušanje vijesti o virusu su samo neki od faktora koji u vrijeme pandemije izazivaju stres kod ljudi. Činjenica da naučnici malo znaju o koronavirusu, njegovim mehanizmima djelovanja i načinu liječenja, kao i dužini trajanja pandemije uz razne tzv. teorije zavjere izazivaju osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti. Neizvjesnost povećava strah, tjeskobu i stres koji nepovoljno utječu na naše mogućnosti konstruktivnog djelovanja, izazivaju poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju i rizik su za nastanak ili pogoršanje psiholoških poremećaja i tjelesnog zdravlja.više….

Internet kao stil života

Internet kao stil života

Svakim danom, svakim satom, uviđamo da su Internet i različite društvene mreže, svojim rastom  i širenjem uspjele razbiti tradicionalističku komunikacijsku barijeru i učinio je mogućimdostupnost svih vrsta informacija svakom ko posjeduje ili je u prilici da koristi digitalni uređaj kao što je to pametni telefon, laptop, kompjuter, tablet … u bilo koje vrijeme i mjestu na svijetu.Vrijednost Interneta kao edukacijskog sredstva već odavno prepoznata zbog bogatstva informacija, međutim već duže vrijeme otkrivamo kako ovo tehnologijsko čudo može postatizbunjujuće i ponekad zastrašujuće po sigurnost djece. Razvoj interneta i njegova dostupnost dostigli su nezamislive razmjere. On pruža nesagledive mogućnosti. Naime sve više djece i mladih rado koristi dobrobiti interneta, od toga da samo pregledavaju društvene mreže, do traženja informacija, povoljne kupovine i gledanja zabavnih sadržaja.više….

Prevazilaženje poteškoća u partnerskim i bračnim odnosima

Prevazilaženje poteškoća u partnerskim i bračnim odnosima

Na samom početku možemo se osvrnuti na činjenicu da mladi često smatraju da je za dobru vezu/partnerstvo potrebna samo ljubav. Zaista je važno da postoji emocionalna povezanost između partnera, međutim za izgradnju jednog dugoročnog i funkcionalnog odnosa, potrebno je međusobno prilagođavanje i otvoren razgovor po pitanju očekivanja koja se vežu za partnerstvo i brak.Često se dešava da mladi ulaze u brak sa pretpostavkom da se određene stvari podrazumijevaju, što za dalji razvoj partnerskih relacija može predstavljati izvor  nesuglasica i sukoba.više….