Civilna hrabrost

Cilj i svrha projekta: Suzbijanje nasilja među djecom i mladima i jačanje građanske hrabrosti.

Ciljna populacija: djeca i mladi u dobi između 12 i 15 godina

Većina ljudi je još u djetinjstvu i adolescentnom dobu imala iskustvo sa nasilnim oblicima ponašanja različitog intenziteta, stoga se sa sigurnošću može tvrditi da u većim grupama (npr. školama, rekreativnim grupama i sl.) možemo sresti kako počinioce, tako i žrtve, kao i svjedoke nasilja.

Projekt „Civilna hrabrost“ već 4 godinu zaredom predstavlja suzbijanje maloljetničkog nasilja i jačanje građanske hrabrosti. Sam projekt primarno se orijentiše prema djeci i mladima između 12 i 15 godina, kako bi stečena znanja i kompetencije o različitim načinima suzbijanja nasilja, uključujući i civilnu hrabrost primjenili u vlastitim životima i dalje prenosili na drugu djecu, odnosno, vršnjake koji nisu imali priliku učestvovati u projektu .

Realizacija projekta vrši se kroz radioničarski rad, interaktivno i procesno učenje, te se na taj način predočavaju značaj tema kao što su: zajedništvo, povjerenje i civilne hrabrosti, te unapređenje strategija protiv nasilja. Osim toga uopšteno se tematski obrađuje pitanje nasilja i različitih oblika nasilja, odbacivanje/ignorisanje osobe ili mobing. Vježbe su po svom sadržaju prilagođene određenoj problematici i moguće ih je po potrebi primjeniti u datoj situaciji. Radionice su koncipirane kao aktivne vježbe u kojima voditelji radionica nisu jedini izvori saznanja, već i moderatori koji stvaraju uvjete i podstiču učesnike da kroz međusobne razmjene iskustva i interakciju, steknu nova znanja o različitim načinima suzbijanja vršnjačkog nasilja, te važnosti pružanja pomoći osobama u nevolji, ali nikako ne dovodeći sebe u opasnost.