[/vc_column_text][/vc_column]

TVSA-SARAJEVSKO JUTRO gostovanje direktor KJU Porodično Savjetovalište Osman Šaljo,Tema:”Porodično u vašoj školi”

TVSA-ŠPICA gostovanje direktor KJU Porodično Savjetovalište Osman Šaljo i Admir Katica ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,Tema:”Forenzički interviju djeteta”

N1-NOVI DAN gostovanje Nataša Kahrimanović ,Tema:Sve češća pojava otuđenja roditelja od djece”

TVSA-SARAJEVSKO JUTRO gostovanje direktor KJU Porodično Savjetovalište Osman Šaljo i Denyel-Ismir Kovač stručni saradnik,Tema:Priprema za partnerstvo”

TVSA-SARAJEVSKO JUTRO gostovanje direktor KJU Porodično Savjetovalište Osman Šaljo,Tema:Aktivnosti KJU”Porodično savjetovalište”

Nova BH gostovanje Mahira Poljak,Tema:”Razvodi u poznoj životnoj dobi”

BHT1 – In Medias Res – KJU” Porodično Savjetovalište”Nataša uvodničar u emisiju”,Tema:”Brak”

TVSA-SARAJEVSKO JUTRO gostovanje v.d direktorice KJU Porodično Savjetovalište Mahira Poljak,Tema:”Psihosocijalne posljedice razvoda”

BHT1 – Jutro za sve – KJU” Porodično Savjetovalište”Fikreta Mulaosmanović Smajić,Tema:”Priprema djece za polazak u školu”

BHT1 – Jutro za sve – KJU” Porodično Savjetovalište” Nijaz Omanović ,Tema:”Razvodi i stres”

BHT1 – Jutro za sve – KJU” Porodično Savjetovalište” Dženana Pindžo-Mekić,Tema:”Uticaj pandemije na mlade”

BHT1 – Jutro za sve – KJU” Porodično Savjetovalište” Meliha Fejzić ,Tema:”Uticaj pandemi na porodicu i djecu”

BHT1 – Jutro za sve – KJU” Porodično Savjetovalište” Amer Šenderović Tema:”Internet i pandemija”

Reportaža o KJU” PORODICNO SAVJETOVALISTE” TV Vogošća Otvoreni program

BHT1 – Jutro za sve – KJU” Porodično Savjetovalište” Nataša Kahrimanović Tema:”Porodični odnosi i gubitak fizičkog kontakta”.

BHT1 – Jutro za sve – KJU” Porodično Savjetovalište” Mahira Poljak Aldijana Zagorac Tema:”Uticaj pandemije na porodični život i odrasle”

[/vc_row]

TVSA-SARAJEVSKA ŠPICA KJU” Porodično Savjetovalište” Mahira Poljak ,Aldijana Zagorac Tema:”Uticaj pandemije na porodični život i odrasle”

TVSA-SARAJEVSKO JUTRO gostovanje v.d direktorice KJU Porodično Savjetovalište Mahira Poljak Tema:”Rad savjetovališta tokom pandemije”

TRIBINE ZA RODITELJE ”Roditelji i djeca — neizbježni sukobi”

Usluge KJU Porodično Savjetovalište – Dijana Simanić , PR

[/vc_row]

Mladi i internet – Tarik Smailbegović, dipl. socijalni radnik

Socijalna izolacija starijih osoba – Amer Šenderović, dipl. socijalni radnik, porodični savjetnik

Emocionalni odnosi u porodici – Mediha Imamović, prof. pedagogije i psihologije, spec.traumatske psihologije, porodični psihoterapeut

Kazne i nagrade u odgojnom procesu-Nijaz Omanović, dipl. socijalni radnik

Porodica sa članom koji ima poteškoće u razvoju-Dijana Simanić, PR

BHT1 emisija “TOCAK MLADI I INTERNET”

BHT1 EMISIJA RODITELJSKI SASTANAK – Usluge KJU Porodično Savjetovališta – Dijana Simanić , PR /h4>

BHT1 EMISIJA RODITELJSKI SASTANAK -Nasilje u adolescentskim vezama– Nijaz Omanović, dipl. socijalni radnik

Stranice: 1 2 3 4