Moj izbor

Cilj projekta: unapređenje znanja za prevenciju bračne disfunkcionalnosti, kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos.

Ciljna grupa: mladi u dobi od 18-28 godina.

Obzirom na tendenciju  rasta stope razvoda brakova, važno je veće uključivanje  stručnjaka raznih profila, u analizama i za razumijevanje partnerskih kriza. Projekt „Moj izbor“ je osmišljen upravo na taj način da kroz edukativne i interaktivne radionice za mlade koji donose odluku o stupanju u partnersku vezu ili brak, doprinese kvalitetnom izboru partnera i funkcionalnosti partnerskih odnosa.

Važno je naglasiti i dati veću pažnju pripremama za stupanje u partnerski odnos kao prevenciji razvoda brakova, potaknuti mlade da razmišljaju o pitanjima predrasuda u partnerskim vezama,  partnerskim potrebama i očekivanjima, izboru partnera, značaju iskazivanja ljubavi u partnerstvu, partnerskoj komunikaciji, braku i kvaliteti zajednički provedenog vremena. Bitno je pomoći parovima da njihov partnerski odnos započne na dobar i zdrav način, što otvara veće mogućnosti za dalji tok partnerskog odnosa a ujedno i viši stupanj kvalitete.

Kroz 8 edukativnih,  interaktivnih radionica koje se temelje na grupnom radu, aktivnom i ravnopravnom učešću svih učesnika radionica, iskustvenom učenju, te interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja  projekt „Moj izbor“ je prepoznat kao veoma kvalitetan i potreban. Ono što ovaj projekat razlikuje od mnogih drugih koji su tematski slični a sadržajno veoma različiti je i to sto su svi učesnici u radionicama izvori saznanja i iskustava koje kroz međusobnu interakciju iznose, stiču nova znanja, razvijaju vještine i svijest o različitim pojavama i pitanjima značajnim za funkcionalan partnerski odnos. Dok je s druge strane realizator projektnih aktivnosi u najvećoj mjeri  moderator koji stvara uvjete i podstiče učesnike da, kroz razmjenu informacije, stavova i mišljenja dolaze do cilja a isti je oslobađanje od predrasuda kroz iskustva drugih i upoznavanje različitih osobnosti što ne nosi nužno negativan predznak.