Kreativan možeš biti ti

Generalni cilj: Poticati kod mladih izlazak iz stereotipnih obrazaca razmišljanja i pronalazak više mogućnosti rješavanja problema.

Ciljna grupa: Učenici srednjih škola Kantona Sarajevo

Dosadašnja iskustva u projektima primarne prevencije pokazuju da djeca i mladi u većini slučajeva koriste iste obrasce razmišljanja prilikom odgovaranja na pitanja ili rješavanja problema. Vremenom, način razmišljanja i prihvatanja informacija koje se uče u školi prerastaju u rutinu i vode ka stereotipnim obrascima mišljenja i generaliziranju problema. Međutim, rutinski načini razmišljanja olakšavaju svakodnevne aktivnosti, ali potrebno je dio vremena uložiti u stvaranje novog i drugačijeg. Za rješavanje problema često koristimo i stereotipe koji mogu predstavljati prepreke u komunikaciji i razumijevanju drugih i svijeta oko sebe.

Iz tih razloga od neizmjerne važnosti je poticanje kreativnog mišljenja kod djece i mladih jer je to vrsta mišljenja koja također rezultira izumima i inovacijama i zasigurno će pomoći učenicima u snalaženju u nepredvidivim situacijama u budućnosti. Važno je naglasiti i da ova vrsta mišljenja uvijek traži nova rješenja problema, te se lakše prilagođava stalnim promjenama u savremenom svijetu.

Tokom obrazovanja djeca izvršavaju zadano, a rijetko uče kreirati nešto svoje i jedinstveno. Kreativno i inovativno mišljenje podiže razmišljanje na viši nivo, a  kreativnost je ključna za snalaženje u izazovima modernog doba. Stoga KJU „Porodično savjetovalište“ ima za cilj kontinuirano provođenje niza radionica posvećenih razvijanju ove vrste mišljenja.

Ovaj projekat obuhvata učenike srednjih škola, gdje će kroz prođene oblasti kreativnog mišljenja razvijati fleksibilnost i koristiti inovativne pristupe u rješavanju problema.