Zlatne godine

Cilj i svrha projekta: Prevencija socijalne isključenosti osoba starije životne dobi

Cilj i svrha projekta: Osobe starije od 55 godina sa područja Kantona Sarajevo, koje su penzionisane ili su nezaposlene

Nastojanje da poznu životnu dob ljudi, koju karakterišu opadanje fizičkih i psihičkih  sposobnosti, pogoršanje općeg zdravstvenog stanja i socijalne turbulencije, počevši od uniženja ekonomskog statusa do bolnih socijalnih lomova (smrti bračnih drugova, generacijskih prijatelja, porodičnih prirodnih separacija) učinimo humanijom sa aspekta naše stručne djelatnosti, Kantonalna javna ustanova ”Porodično savjetovalište” već 5 godina realizuje projekt pod nazivom „Zlatne godine“.

Cijeneći značaj i potrebu socijalne uključenosti u svim životnim fazama, pa tako i u zreloj životnoj dobi, projekt „Zlatne godine” teži smanjenju stereotipa i negativnog odnosa prema starenju, te u konačnici smanjenju socijalne isključenosti starijih osoba. Realizacija projekta zasnovana je kroz radioničarski rad koji je  kombinacija edukativnog i vođenog interaktivnog rada putem diskusije u grupi, uz više edukativnih vježbi uzimajući u obzir dob i specifične potrebe učesnika. U okviru radionica obrađuju se teme koje sadržajno i koncepcijski govore o sistemima podrške starijim osobama; odlikama treće životne dobi; zatim o aktivnom starenju, te lijepim i funkcionalnim stranama starosti.

Svakako, ovaj projekt ima ulogu ne samo promovisanja važnosti mentalnog zdravlja starijih osoba, već neposrednog utjecaja na poboljšanje njihove kvalitete življenja kroz pokušaj izgradnje kvalitetnijih odnosa, kako u vlastitoj porodici tako i u socijalnoj sredini.