Porodično u Vašoj školi

Cilj projekta: Provođenje različitog skupa aktivnosti primarne i sekundarne prevencije s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog sistema u smislu jačanja subjekata odgojno-obrazovnog rada, te kvalitetnije saradnje porodice, škole i šire društvene zajednice.

Ciljna grupa: učenici, nastavnici i roditelji učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

KJU “Porodično savjetovalište” provodi aktivnosti pružanja podrške porodici i školi u ostvarivanju odgojno-obrazovne funkcije kroz realizaciju projekta pod nazivom “Porodično u Vašoj školi”.

Navedeni projekt realizira se kao jedinstven događaj sa inovativnim i kreativnim sadržajima čiji se obim i sadržaj dogovaraju sa predstavnicima škole, uzimajući u obzir raspoložive resurse Savjetovališta i stvarne potrebe svake škole. Okvir za obim i sadržaj aktivnosti u svakoj školi jesu ranija iskustva predstavnika KJU “Porodično savjetovalište” u radu sa učenicima, roditeljima i nastavnicima kroz teme o unapređenju roditeljstva, izazovima odrastanja, problemima učenja, smanjenju nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika, sprječavanju nasilja među djecom i mladima, životnim vještinama, komunikaciji na relaciji učenik-roditelj-nastavnik, te kroz podršku nastavnicima u usvajanju dodatnih znanja i vještina neophodnih za kvalitetno provođenje odgojno obrazovnog procesa i sl.

Realizacija projekta se odvija kroz četiri oblika rada koji su prilagođeni potrebama i interesima roditelja, djece i nastavnika i to: radionice za učenike, predavanja za roditelje, predavanja za nastavnike, te savjetodavno-terapeutske usluge za roditelje, nastavnike i učenike kroz inicijalne intervjue i informacije o principima i procesu savjetodavno-terapeutskog rada.