Menadžment

UPRAVNI ODBOR

  • Aida Isanović , predsjednica
  • Selma Šehić , članica
  • Dženan Fatić, član
  • Meliha Fejzić, članica
  • Nataša Kahrimanović, članica.

 

DIREKTOR

  • OSMAN ŠALJO

 

NADZORNI ODBOR

  • Naida Omahić – Softić , predsjednica
  • Memnun Zukanović , član
  • Jasmin Herenda , član