Zajedno do uspjeha

Cilj projekta: Prevazilaženje poteškoća sa školskim uspjehom i preveniranje nepoželjnih oblika ponašanja učenika kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija učenika, roditelja i nastavnika za izgradnju kvalitetnijeg saradničkog odnosa.

Ciljna grupa: Učenici, roditelji i nastavnici osnovnih škola Kantona Sarajevo.

U školi, čiji odgojni i obrazovni problemi svakog dana postaju komplikovaniji želi se mnogo toga postići. Sva ta nastojanja vode ka poboljšanju školskog uspjeha kroz razvijanje radnih navika, veću uključenost i brigu roditelja za mlade, te bolju saradnju nastavnika i roditelja. Pomoć u ovim nastojanjima pružaju i stručnjaci Savjetovališta kroz projekt „Zajedno do uspjeha“ koji se od 2008. godine realizira u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

Izradi projekta prethodilo je istraživanje koje je imalo za cilj identificiranje faktora koji značajno utječu na ponašanje i školski uspjeh učenika. Rezultati istraživanja kao i direktna iskustva naših stručnjaka u radu sa učenicima, nastavnicima i roditeljima pokazali su da je neophodno kontinuirano jačanje odnosa i unapređenje komunikacije u ovom tzv. pedagoškom trokutu. Upravo na ovim činjenicama utemeljen je projekt „Zajedno do uspjeha“ koji nastoji ujediniti i približiti ove resurse u školi. Kroz radionički način rada koji je zasnovan na principima aktivnog i ravnopravnog učešća učenika, roditelja i nastavnika, na iskustvenom učenju i kooperativnim strategijama podučavanja teži se obuhvatnijem zajedničkom praćenju razvoja djeteta, stimuliranju njegovih potencijala, prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja i školskog neuspjeha, te razvoju pozitivnih stavova o životu, školi i učenju.