Predstavljamo Vam rezultate istraživanja o kockanju i korištenju interneta, te navikama konzumiranja cigareta, alkohola i marihuane među djecom i mladima u tri kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Ciljevi ovog istraživanja jesu sticanje uvida u aktivnosti kockanja i korištenja interneta, te ispitivanje pušačkih navika, navika konzumiranja alkohola i korištenja marihuane među djecom i mladima, kao i istraživanje eventualnih razlika među djecom i mladima s obzirom na ključna osobna obilježja, a u svrhu kreiranja projekata primarne prevencije ovih društvenih pojava.

Pred Vama je priručnik „Priprema mladih za tržište rada“ koji predstavlja spoj različitih institucionalnih iskustava u poticanju veće zapošljivosti mladih. Priručnik je nastao u cilju davanja smjernica stručnjacima u pripremi mladih za tržište rada.

Poštovani roditelji, polazak djeteta u školu predstavlja za porodicu poseban izazov. Stoga smo za Vas priredili ovaj priručnik u želji da osnažimo Vaše roditeljske kapacitete i pomognemo vam da olakšate svom prvačiću prilagođavanje na novu sredinu. Priručnik je nastao kao plod uspješnih radionica za roditelje djece polaznika osnovnih škola, realiziranih kroz predškolske ustanove.

Cijeneći važnost roditeljske uloge, predstavljamo vam brošuru putem koje možete saznati kako i na koji način pravilno razvijati odnos roditelj-škola-dijete, te prepoznati i spriječiti pojavu problema maloljetničkog prijestupništva. U želji da pomognemo kako maloljetničko prijestupništvo ne bi bilo dio vaših problema, predstavljamo brošuru koja je nastala na osnovu predavanja na teme: “Porodični sistem – uspostavljanje pravila, granica i discipline”, “Prepoznavanje i prevencija rizičnih ponašanja koja vode u delinkvenciju” i “Komunikacija u porodici i porodice sa školom”, koja smo realizovali kroz 178 predavanja u 62 osnovne škole u Kantonu Sarajevu uz učešće 5389 roditelja.

Poznato nam je da je porodica jedan od najznačajnijih faktora za razvoj djece, ali i da se uspješno i kvalitetno roditeljstvo ne postiže samo biološkim rađanjem djeteta, već da su potrebna određena znanja i vještine. Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ je kreirala priručnik koji će budućim roditeljima pomoći u psihosocijalnoj pripremi za roditeljstvo.

Predstavljamo vam Zbirku literarnih radova “Porodica kroz priče i pjesme” čiji su autori učenici osnovnih škola Kantona Sarajevo. Povod za publiciranje dječijih radova nastao je u okviru obilježavanja  15. maja – Međunarodnog dana porodice, kada smo uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevouputili poziv svim osnovnim školama KS i pozvali učenike da dostave  svoje literarne radove o tome šta je za njih porodica i po čemu je ona  posebna.

U našem radu sa porodicom posebnu pažnju smo posvetili jednoroditeljskoj porodici imajući u vidu senzibilitet koji ona nosi sa sobom.Brošura koja je pred vama predstavlja sintezu zaključaka provedenih aktivnosti i namjenjena je profesionalcima koji u svom radu osnažuju kapacitete jednoroditeljske porodice.Želja nam je da kroz ovu brošuru zajednički pospješimo funkcioniranje ovih porodica.

Adolescencija je period čovjekovog života u kojem se dešavaju mnogobrojne promjene i to tako brzo da se na njih prilagode, stoga Vam predstavljamo brošuru „ Adolescencija – put ka odrastanju“ sa fokusom na dječake.

Adolescencija je period čovjekovog života u kojem se dešavaju mnogobrojne promjene i to tako brzo da se na njih prilagode, stoga Vam predstavljamo brošuru „ Adolescencija – put ka odrastanju“ sa fokusom na djevojčice.

Priručnik “Nasilje nad ženama i djecom ?” pruža informacije čitaocima – žrtvama nasilja  o adresama ustanova udruženja i organizacija čija im pomoć i akcije mogu biti od životne važnosti u tim kritičkim trenucima.

KJU „Porodično savjetovalište“ potpomogla je realizaciju istraživanja sa fokusom na ulogu porodice u pojavi i prevenciji preddelinkventnih i delinkventnih ponašanja.

KJU „Porodično svajetovalište“ potpomogla je istraživanje čija svrha je utvrditi koji socijalni i psihološki faktori položaja porodice i iskustva porodinog života tječu i kako, na pojavu preddelinkventnog ponašanja djece i adolescenata, kako bi se mogle poduzeti socijalno zaštitne mjere i društveno opravdane aktivnosti na što ranijoj i obuhvatnijoj prevenciji.