Ponašajne ovisnosti

Generalni cilj: Razviti ispravni odnos prema igrama na sreću kod djece i mladih, te prevenirati negativne učinke interneta kroz poticanje na njegovo pravilno korištenje.

Ciljna grupa: Učenici srednjih škola Kantona Sarajevo

Projekt „Ponašajne ovisnosti“ nastao je 2016.godine na osnovu istraživanja koje je provelo KJU „Porodično svjetovalište“ u saradnji sa Udruženjem za prevenciju „Narko-Ne“ pod nazivom „Putokazi u Zdravije društvo“. Na osnovu istraživnja odabrane su dvije oblasti koje učenici obrađuju kroz kratki film „Internet“ i „Igre na sreću“.  Za realizaciju ovog projekta koristi se inovativna tehnika pod nazivom „Tabletop movies“ koja podrazumijeva stvaranje kratkih filmova, gdje su učenici u središtu autorskog iskustva. Učenici kroz vođene interaktivne radionice prolaze kroz teme ovisnosti i dolaze do vlastitih spoznaja i zaključaka koji su osnova za izradu scenarija za kratke filmove.

Realizacija projekta se odvija kroz pet radionica sa jednom od zadatih tema gdje se učenici upoznaju sa osnovnim pojmovima i uzrocima nastanka ovisnosti, analiziraju situaciju po pitanju tih ovisnosti u svojoj školi i kod svojih vršnjaka, osmišljavaju preventivne metode i poruke za svoje vršnjake koje prikazuju kroz kratke animirane filmove. Čitav filmski set izrađuje se prvenstveno od olovke i papira, dok se filmovi snimaju pomoću tableta, mobilnog telefona ili nekog drugog uređaja za snimanje. Distribucija ovih filmova se vršiti putem društvenih mreža Ustanove, autora i njihovih vršnjaka.