Korak do roditeljstva

Cilj i svrha projekta : Psihosocijalna priprema budućih roditelja za roditeljstvo.

Ciljna grupa : budući roditelji i roditelji djece do 3 godine

Rizik porodične disfunkcionalnosti u početnoj i porodici sa malim djetetom je izuzetno veliki, uzimajući u obzir poteškoće sa kojima se susreću mladi partneri pri osnivanju bračne zajednice, usaglašavanja i kreiranja obrazaca funkcioniranja i uspostavljanja porodičnih pravila i granica.

Poznato je da je rođenje deteta faza koja je u životnom ciklusu porodice označena kao kritična tačka sa visokim kriznim potencijalom. Mnogi roditelji ulaze u tu fazu nepripremljenog, sa neznanim znanjem o psihosocijalnim promjenama koje se dešavaju preuzimanjem roditeljske uloge. Kroz ovaj projekat ćemo upoznati buduće roditelje o tim promjenama i dati određene savjete vezane za pripremu za roditeljstvo i izgradnju zdravih partnerskih odnosa

Na osnovu iskustava u realizaciji ovog projekta izrađen je obrazovni priručnik ” Korak do roditeljstva “, namenjen budućim roditeljima i roditeljima sa malim djecom.

Photo by Suhyeon Choi on Unsplash