Unapređenje roditeljstva

 Cilj projekta: jačanje roditeljskih kompetencija i uključenosti u pripremi djece za polazak u školu te podizanje kvaliteta porodičnog života.

Ciljna grupa: roditelji djece u dobi od 4-7 godina.

Pitanje roditeljske uloge značajno je u svim fazama razvoja djeteta, jednako kao i pomoć i podrška djetetu u njegovoj adaptaciji na školsku  sredinu i njene karakteristike je jedna ali važnost roditeljske uključenosti i kompetencije u pripremi djeteta za polazak u školu, od najznačajnijih roditeljskih zadaća. Naučna teorija i iskustvena praksa ustanova koje se bave socijalnom i dječijom zaštitom pokazuje da izostajanje kvalitetne podrške u odgoju i obrazovanju predstavlja podlogu za nastajanje različitih, društveno nepoželjnih oblika ponašanja kod djece i mladih.

Suočavanje sa mnogim izazovima koji su postavljeni a sa kojima se susreću roditelji koji upisuju djecu u prve razrede osnovnih škola  pokazali su kako je potrebno jačati roditeljsku uključenost i kompetencije za kvalitetnu pripremu djeteta za školu kao i na mnoge promjene koje ga u tom procesu očekuju, odnosno educirati roditelje za prepoznavanje i primjenu pozitivnih odgojnih stilova, o važnosti osamostaljivanja djece i  njihove socijalizacije, prepoznavanju i uvažavanju potreba djeteta, značaju roditeljske usaglašenosti i o važnosti provođenja kvalitetnog zajedničkog vremena sa djetetom.

Na osnovu značaja teme i potreba da se kod roditelja jačaju postojeće i razvijaju nove roditeljske kompetencije izrađen je i priručnik „ Unapređenje roditeljstva“ kao program edukacije pedagoga, socijalnih radnika, psihologa i  nastavnika razredne nastave koji će sa roditeljima kroz interaktivne radionice obrađivati odabrane ciljane  tematske cjeline.