Savjetodavno-terapeutske usluge pružaju terapeuti u sigurnom, povjerljivom i podržavajućem ambijentu.

Posebna pažnja pridaje se poštivanju etičkih principa, a naročito principa povjerljivosti podataka vezanih za korisnika, njegov identitet  i sadržaj tretmana.