Savjetodavno-terapeutski tretman podrazumijeva savjetovanje i psihoterapiju. To je terapija razgovorom koja se odvija izmedju terapeuta i korisnika usluga (pojedinaca, partnera, porodica i grupa) i sastoji se od niza stručnih  tehnika.

Cilj savjetovanja i psihoterapije je promjena do koje se dolazi na postepen i strukturiran način što omogućava otklanjanje problema koji ograničavaju funkcioniranje porodice i njenih članova.

Savjetodavno-terapeutske usluge pružaju terapeuti koji u svom radu primjenjuju tehnike sistemske porodične terapije i komplementarne tehnike drugih terapijskih škola.

Usluge se pružaju kroz individulani, dijadni/partnerski i porodični oblik rada što ovisi o poteškoći ili problemu korisnika, njegovim očekivanjima, cilja tretmana i broja članova porodice koji su uključeni u tretman.

Razgovor između terapeuta i korisnika razlikuje se od bilo kog drugog razgovora, jer on podrazumijeva autentičnost terapeuta, empatiju, poštivanje dostojanstva osobe sa kojom razgovara.