Saradnja sa Fakultetom političkih nauka

Predstavnici KJU „Porodično savjetovalište09.02.2016.g. posjetili su Odsjek za socijalni rad Fakulteta političkih nauka i održali sastanak sa prof.dr Suadom Buljubašić, šeficom Odsjeka za socijalni rad.

Saradnja sa Fakultetom političkih nauka

Shodno protokolu o saradnji na sastanku je dogovoreno niz aktivnosti koje imaju za cilj uspostavu uže saradnje između Fakuleta političkih nauka i institucija iz mreže socijalne zaštite.

” Ovom saradnjom potičemo zajedničko udruživanje resursa kroz spoj teorije i prakse iz oblasti socijalne zaštite u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga građanima KantonaSarajevo“- istakao je direktor Savjetovališta, Senad Alić.

Write a comment