Posjeta studenata Odsjeka za pedagogiju

U četvrtak, 17.03.2016.g., KJU „Porodično savjetovalište“ posjetilo je 40 studenta Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

Posjeta studenata 1

Tom prilikom studentima je  prezentirana struktura Ustanove sa  osvrtom na naš pristup u radu koji se zasniva na sistemskoj teoriji (osnov Sistemska porodična terapija) i sinergiji rada dva odjeljenja.Također, studenti su imali priliku razgovarati o problematici koja se tretira  u savjetodavno terapeutskom radu, te provođenjima istraživanja problema i pojava ciljnih grupa na kojoj se temelje projekti primarne prevencije i naš rad u zajednici.

Posjeta studenata 3

„Studenti su kroz ovu posjetu imali priliku da steknu uvid u praksu terapijskog i edukativnog rada koji tretira porodicu. Veoma korisno je što na ovaj način studenti mogu širiti vidike i uočavati mogućnosti različite mogućnosti profesionalnog djelovanja“- istakla je Amina Isanović-Hadžiomerović, viši asistent na Odsjeku za pedagogiju.

Posjeta studenata 2

Dogovoreno je da će studenti pružiti doprinos radu Ustanove kroz istraživački rad.

Write a comment