Završen je II ciklus partnerske aktivnosti KJU”Porodičnog savjetovališta” i Instituta za mlade “KULT” pod nazivom “MOJ IZBOR”

KJU „Porodično savjetovalište“ je u periodu april-novembar 2019.godine u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih „Kult“ realiziralo aktivnost „MOJ IZBOR“ kojom se želi preventivno djelovati i pospješiti što veća stabilnost i uspješnost partnerskih odnosa. U navedenom periodu realizirano je 9 modula, koje se temelje na grupnom radu, aktivnom i ravnopravnom učešću svih učesnika radionica, iskustvenom učenju, te interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja.

Ovakav individualan pristup pomaže mladima da na objektivnim osnovama ulaze u partnerske veze ili stupaju u brak, kao i u izgradnji stavova da za kvalitetan partnerski odnos nije dovoljna samo ljubav, nego i vještine partnerske komunikacije, prepoznavanja i uvažavanja partnerovih potreba, te iskazivanje vlastitih potreba u partnerskom odnosu, gdje je učešće uzelo 12 polaznika.  Po završetku realizacije radionica svim učesnicima su uručeni certifikati o učešću i sticanju novih vještina i kompetencija.

Realizator treninga Denyel-Ismir Kovač kazao je kako su na ovim treninzima učesnici imali priliku spoznati kako permanentnim radom na sebi, zapravo pospješuju osobne kompetencije kao i vještine za kvalitetniji izbor partnera i kvalitetno rješavanje konfliktnih situacija unutar partnerske veze. Shodno tome, potrebno je posvetiti veću pažnju pripremama za kvalitetan i funkcionalan partnerski a kasnije i bračni odnos.