Započeta realizacija u osnovnim i srednjim školama projekata “Porodično u Vašoj školi”

KJU “ Porodično savjetovalište” počela je realizaciju projekta “Porodično u Vašoj školi” u saradnji sa O.Š “Džemaludin Čaušević“ i JU „Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti“ u periodu oktobar-decembar 2017.g.

Projekt “Porodično u Vašoj školi” će biti realiziran u naredna tri mjeseca kroz 15 aktivnosti u osnovnoj školi i 30 aktivnosti u srednjoj školi. Aktivnosti podrazumjevaju gostovanje stručnih saradnika Savjetovališta u školama u okviru više različitih aktivnosti, prilagođenih potrebama i interesima roditelja, djece i nastavnika.

Neke od tema predavanja i radionica za roditelje, učenike i nastavnike osnovnih škola su : „Stres kod nastavnika“, „Pubertet i adolescencija-roditelji kao podrška“, „Rješavanje konflikata“, „Partnerstvo porodice i škole“, „Odbacivanje“, „Zajedništvo“, „Mladi i internet“, „Nenasilna komunikacija“ itd.

Teme predavanja i radionica za roditelje, učenike i nastavnike srednjih škola su: Liderstvo“, „Komunikacijske vještine“, „Rizična ponašanja i prevencija“, „Nenasilno komuniciranje“, „Vještine samoprezentacije i aktivno traženje posla“, „Karijerno savjetovanje“,„Riziko i zaštitni faktori u prevenciji ovisnosti“,„Interkulturalnost-osnaživanje mladih kroz porodicu“ itd.

U JU “Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti“ predviđen je kontinuiran boravak stručnjaka iz oblasti porodične terapije i psihoterapije u cilju pružanja podrške porodici . Također, u ovoj školi prisutna je  i saradnja u mreži sa javnim ustanovama “Disciplinski centar” i “Terapijska zajednica – Kampus KS”.