Uspostavljanje regionalne saradnje

Dana 26.08.2022. godine, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ posjetila je Savetovalište za brak i porodicu pri Centru za socijalni rad grada Novog Sada i Savetovalište za brak i porodicu pri Gradskom centru za socijalni rad grada Beograda. Posjeta navedenim savjetovalištima organizovana je sa ciljem predstavljanja principa i načina organizacije rada KJU „Porodično savjetovalište“, uspostavljanja saradnje sa istima, te razmjene profesionalnih iskustava.

U narednom periodu planiran je nastavak saradnje i povezivanje stručnjaka s ciljem međusobnog osnaživanja za rad s korisnicima.