U Taekwando klubu „Željezničar“ realizirana interaktivna radionica za mlade

U cilju sprječavanja nastanka i suzbijanja sociopsiholoških problema i poteškoća, na poziv Taekwando kluba „Željezničar“ dana 23.04.2019. godine realizirana je jedna u nizu planiranih aktivnosti za mlade od 10-16. godina, koji treniraju u ovom klubu o temi „Zajedništvo“.

Vršnjaci, pored porodice imaju značajan utjecaj na razvoj mladih i socijalno prilagođavanje, jer dijete sa njima svakodnevno provode značajan dio dana, među njima usvaja brojne vještine  i vršnjačko mišljenje. Kroz ovu radionicu mladi su imali priliku spoznati važnost kvalitetne komunikacije, prijateljstva, neophodnost suradnje, međusobnog uvažavanja kao važnih vještina za gradnju zajedništva i pozitivnih odnosa s vršnjacima kako bi imali što veću koheziju u timu.