Šesnaest godina uspješnog rada KJU “Porodično savjetovalište”

 

Povodom obilježavanja 16 godina rada i postojanja KJU “Porodično savjetovalište”, podsjećamo Vas na usluge koje pružamo.Jedan od stalnih zadataka KJU “Porodično savjetovalište” će i u budućnosti biti pružanje usluga namijenjenih porodici i njenim članovima u spoznavanju, prihvatanju i savladavanju životnih izazova.