Saradnja sa TVSA

 

KJU „Porodično savjetovalište“ ostvarila je saradnju sa TVSA u okviru Jutarnjeg programa u serijalu emisija pod nazivom „Porodična slagalica“. Emisije predstavljaju moderan pristup u približavanju tematike koja tretira porodični sistem i odnose u njemu pri čemu je njihov sadržaj usmjeren na sve dobne populacije i razvojne faze porodice.

“Mladi i Internet”, “Nasilje među djecom i mladima”, “Uloga i značaj očeva u funkcioniranju porodice”, “Transgeneracijsko prenošenje traume”, “Neočekivane porodične krize” neki su od naziva emisija koje će se emitovati svakog petka u okviru „Sarajevskog jutra“ u 8:30h.

Koncept, sadržaj i značaj ovih emisija najavio je i predstavio na TVSA direktor KJU „Porodično savjetovalište“, Senad Alić, prof.