Realizirano predavanje „Izazovi roditeljstva- od trudnoće do prvih koraka“

U nastojanju da pružimo podršku budućim roditeljima danas smo u saradnji sa Institutom za majku i dijete realizirali Zoom online predavanje o temi „Izazovi roditeljstva- od trudnoće do prvih koraka.“

Tokom predavanja naglašena je važnost uspostavljanja kvalitetnih partnerskih odnosa prije rođenja djeteta kako bi se roditelji mogli prilagoditi promjenama koje roditeljstvo sa sobom nosi, učesnici su upoznati sa izazovima s kojima se susreću roditelji nakon rođenja djeteta, a koji se odnose na promjene u partnerstvu i u odnosu sa rodbinom i prijateljima.

U okviru saradnje sa Institutom za majku i dijete planirana je kontinuirana podrška budućim roditeljima i roditeljima male djece kroz edukativna predavanja, radionice i informativne materijale u svrhu jačanja roditeljskih kompetencija, te promocije porodičnih vrijednosti.