Realiziran sastanak između KJU ”Porodično savjetovaliste” i Općine Stari Grad Sarajevo

Predstavnici kantonalne javne ustanove  ”Porodično savjetovaliste” direktor Osman Šaljo i stručni saradnik Denyel-Ismir Kovač su dana 28.09.2022.godine održali sastanak sa Pomoćnicom načelnika Općine Stari Grad Sarajevo,   za odnose s javnošću i informacioni sistem Almedinom Porča.

Sastanak je organiziran na temelju ranije potpisanog Sporazuma o saradnji između ove dvije ustanove.  Jedna od tema sastanka je bila dogovor oko realizacije programske aktivnosti “Priprema za partnerstvo”, namijenjene mladim parovima koji vjenčanje prijavljuju u Općini Stari Grad.

Na sastanku je prezentiran hodogram pomenutih aktivnosti, što olakšava pristup, postupanje i aktivno učešće Matičnog ureda Općine stari Grad u realizaciji “Pripreme za partnerstvo”. 

Cilj ove aktivnosti je prevencija brakorazvoda kroz ojačavanje intrapersonalnih kapaciteta pojedinaca za kvalitetno vođenje komunikacije (s naglaskom na partnersku) i rješavanje konflikta, te unaprijeđenje vještina za izbor partnera kao i izgradnju kvalitetnih relacija za sretan i funkcionalan brak.

Dogovoren je aktivni nastavak suradnje između ove dvije ustanove, kao i dodatni dogovori oko realizacije drugih aktivnosti za stanovnike Općine Stari Grad Sarajevo a svakako i za uposlenika Općine.