Realiziran projekt „Ponašajne ovisnosti“

KJU „Porodično savjetovalište“ u toku mjeseca decembra 2016.g. realizirala je projekt „Ponašajne ovisnosti“ u JU „Peta gimnazija“.

Projekt se realizirao kroz 5 radionica  za učenike trećeg razreda koji su se upoznali sa osnovnim pojmovima ovisnosti, analizirali situaciju u svojoj školi o ovim problemima, te osmislili poruke za svoje vršnjake kroz kratke animirane filmove.

„Prilikom izrade filmova sa učenicima korištena je nova tehnika Tabletop movies, te upotrijebljen cjelokupan proces rada na filmu, od pisanja scenarija do montaže, preko usvajanja novih saznanja o ponašajnim ovisnostima u cilju razvijanja ispravnog odnosa prema igrama na sreću kod djece i mladih, te preveniranja negativnih učinaka interneta“ – istakla je Dženana Pindžo, voditeljica radionica.

Kao rezultat projekta nastala su 4 filma, dva o temi „Internet“  i dva o temi  „Igre na sreću“. Filmovi će se distribuirati u toku 2017. godine na web stranici KJU „Porodično savjetovalište“ i putem društvenih mreža Ustanove i autora filmova, kao i njihovih vršnjaka.

Planirano je da se  projekt  realizira  i u drugim srednjim školama.