Realiziran projekt „Ponašajne ovisnosti“

Projekt „Ponašajne ovisnosti“ realizirala je Dženana Pindžo-Mekić u periodu oktobar-decembar sa učenicima trećeg razreda scenskog smjera JU „Gimnazija Dobrinja“.

Cilj projekta je razviti ispravni odnos prema igrama na sreću kod djece i mladih, te prevenirati negativne učinke interneta kroz poticanje na njegovo pravilno korištenje.

Kroz 7 radionica učenici su imali priliku upoznati se sa ovisnostima o internetu i igrama na sreću, snimiti kratki film, te osmisliti poruke za svoje vršnjake.

Tokom realizacije projekta učenici su imali priliku proći kroz cjelokupan proces stvaranja filma, od pisanja scenarija na zadatu temu ovisnosti, izrade likova i pozadine, kao i snimanja kratkih filmova mobitelom. Prilikom izrade filmova sa učenicima korištena je nova tehnika Tabletop movies, gdje se na još jedan način približava tema ponašajnih ovisnosti mladima kroz nove medije.

Filmovi, nastali na radionicama, će se distribuirati u toku 2018. godine na web stranici KJU „Porodično savjetovalište“ i putem društvenih mreža Ustanove i autora filmova, kao i njihovih vršnjaka.

Filmove možete pogledati pod nazivima  Ne igraj se sa srećom  i  Nesrećka .

Slike sa projekta možete pogledati u galeriji slika