Projekt: “Zlatne godine – 2016”

Cijeneći značaj i potrebu socijalne uključenosti u svim životnim fazama, pa tako i u zreloj životnoj dobi, Kantonalna javna ustanova ”Porodično savjetovalište” u saradnji sa JU “Gerontološki centar”   realizirala je projekt pod nazivom „Zlatne godine“ za štićenike Centra.

Projekt se realizirao u periodu maj-juni 2016.g. sa  ciljem osnaživanja socijalnih veza starijih osoba sa dobnom populacijom i porodicom, te jačanjem njihove socijalne uključenosti.

U okviru radionica obrađene su teme koje sadržajno i koncepcijski govore o sistemima podrške starijim osobama, odlikama treće životne dobi, zatim o aktivnom starenju, te lijepim stranama starosti

Utisci učesnika ogledaju se u izjavi M. Ćamila : “Izuzetno nam je zadovoljstvo bilo raditi sa predavačima sa kojim smo radili, i koji su nam pokazali ono što nas je stvarno ispunilo, i što je bilo pozitivno i interesantno”.

Projekt “Zlatne godine” teži smanjenju stereotipa i negativnog odnosa prema starenju, te u konačnici smanjenju socijalne isključenosti starijih osoba. U tom smislu, ovaj projekt ima ulogu ne samo promovisanja važnosti mentalnog zdravlja starijih osoba, već neposrednog utjecaja na poboljšanje njihove kvalitete življenja” – istakao je Amer Šenderović, voditelj projekta.

Atmosveru sa radionica možete pogledati u galeriji slika: