Predavanje u O.Š. ”Vladimir Nazor”

U okviru obilježavanja dana škole „ Vladimir Nazor “ , 27.05.2015. godine ispred KJU „Porodično savjetovalište“ održano je stručno predavanje za roditelje učenika u prostorijama Centra. Predavanje o temi „ Porodice koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju i tipičnu djecu “ realizovala je Dženana Kuluglija, porodični psihoterapeut KJU „ Porodično savjetovalište “.

Cilje ove radionice je da se roditeljima pruži podrška u smjeru ojačavanja njihovih snaga, kao i načina prevladavanja stresa sa kojim se susreću u svakodnevnoj roditeljskoj brizi.

Predavanje_V. Nazor_2015

Ova aktivnost predstavlja zajedničko nastojanje KJU“ Porodično savjetovalište “ i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „ Vladimir Nazor “ da unaprijede i potpomognu kvalitetnije funkcioniranje kako osoba sa invaliditetom, tako i njihovih porodica. „Mi se jako trudimo da educiramo roditelje, kako bi bili snažni u procesu odgoja i edukacije djece“ – istakao je direktor Zulfo Ahmetović.