Posjeta u povodu Dana Ustanove

Povodom obilježavanja 16 godina rada i postojanja KJU „Porodično savjetovalište“ posjetili su učenici četvrtog razreda Srednje škole za poljoprivredu, prehranu, veterinu i uslužne djelatnosti.

 

Posjeta je inicirana od strane škole u svrhu izučavanja oblasti porodice kroz predmet sociologije. S tim u vezi učenicma je predstavljen koncept rada Ustanove, te projekti koji se realiziraju u zajednici.

Kroz interaktivnu diskusiju učenici su imali priliku saznati više detalja o aktuelnoj problematici koja se tiče porodice, porodičnih odnosa, roditeljstva, rada sa mladima i sl.