Posjeta SOS dječijim selima Bosne i Hercegovine

Direktori i predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“ i KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ posjetili su jučer SOS Dječije selo BiH, gdje su se upoznali sa uslugama i načinom rada ove organizacije.

Ovom prilikom predstavljen nam je rad Centra za rani rast i razvoj, projekat za mlade koji izlaze iz brige i program jačanja porodice. Također, razgovarano je i o mogućnostima saradnje, a direktor Osman Šaljo je istakao da je KJU „Porodično savjetovalište“ na raspolaganju za provođenje različitih preventivnih aktivnosti, kao i savjetodavno-terapijski rad za mlade i SOS porodice. Takođe, naglašen je značaj saradnje i uključivanja vladinih i nevladinih organizacija, posebno u segmentu pružanja usluga rane intervencije.

Ovom prilikom dogovoreno je i potpisivanje sporazuma o saradnji u narednom periodu.