Posjeta predstavnice ministarstva za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Dana 30.11.2022.godine, sekretarka ministarstva za rad socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Gackić Amira je posjetila KJU “Porodično savjetovalište”.
Tokom posjete sekretaru ministarstva je predočen rad i djelatnost Ustanove, te su isti obišli poslovne prostorije. Nakon obilaska održan je sastanak na kojem su prezentovani rezultati rada Ustanove kao i planirane aktivnosti za naredni period.
U nastavku pogledajte fotogaleriju obilaska i održanog sastanka