Posjeta i radni sastanak sa vijećnicima gradskih općina

Dana 24.11.2022.godine u prostorijama KJU “Porodično savjetovalište”održan je sastanak na kojem su prisustvovali vijećnici gradskih općina.
Tokom posjete vijećnicima je predočen rad i djelatnost Ustanove, te su isti obišli poslovne prostorije. Nakon obilaska održan je sastanak na kojem su prezentovani rezultati rada Ustanove kao i planirane aktivnosti za naredni period.
Vijećnici su podržali rad i angažman direktora te se stavili na raspolaganje u okviru njihovih nadležnosti.

U nastavku pogledajte fotogaleriju obilaska i održanog sastanka