Održano predavanje za kolege iz JU “Terapijska zajednica Kampus”

 

Podršku kolegama u mreži iz JU “Terapijska zajednica Kampus” pružila je stručna saradnica Aldijana Zagorac 06.06.2017.g. kroz realizaciju predavanja o temi “Stres u pomagačkim zanimanjima”.

S obzirom da su različiti faktori stresa povezani sa vrstom i organizacijom posla, uslovima rada, odnosima u organizaciji, kao i nekim ličnim karakteristikama koje doprinose da pomagačka zanimanja spadaju u jedna od najstresnijih zanimanja, uposlenici su se upoznali sa važnošću prepoznavanja vlastitih simptoma stresa, načinima prevencije, ali i ublažavanja efekata profesionalnog stresa.

“Pomagačka zanimanja su vrlo stresna zbog neposredne komunikacije s osobama koje trebaju tuđu pomoć, a što zahtjeva veliko emocionalno ulaganje u ono što rade. Uzmemo li u obzir spoznaje o stresu i efekte koje kao takav može prouzrokovati na psihofizičko zdravlje pojedinca, ali i na kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima, vidimo koliko je važna briga za same pomagače. Stoga je zaista pohvalno što je menadžment JU “Terapijska zajednica Kampus” prepoznao potrebu rada na prevenciji profesionalnog sagorijevanja svojih uposlenika” – istakla je Aldijana Zagorac, dipl.psiholog.