Održano interaktivno predavanje o temi „ Međuljudski odnosi i komunikacija“

U okviru saradnje u mreži, na poziv JU „Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo“, u srijedu 28.06.2017.g., stručna saradnica Mahira Poljak održala je interaktivno predavanje za 22 uposlenika o temi „Međuljudski odnosi i komunikacija“.

Kroz interaktivno predavanje i rad u grupama učesnici su osvijestili komunikacijske vještine koje je potrebno unaprijediti u cilju sveukupnog poboljšanja odnosa sa drugim ljudima, s fokusom na međuljudskim odnosima u kolektivu. Učesnici su tim putem dobili uvid u različite komunikacijske stilove i njihove prednosti i nedostatke, te moguće posljedice neadekvatne komunikacije. Osim toga,  stekli su jasniji uvid u proces stvaranja odnosa sa radnim kolegama i šefovima i vlastitu ulogu u tom procesu, bolje razumjeli dinamiku tih odnosa, te uvidjeli mogućnosti i načine unapređenja istih.

„Kvalitetni međuljudski odnosi i učinkovita komunikacija ključni su faktori koji utječu na atmosferu u kolektivu, zadovoljstvo radnim mjestom, rezultate rada, radni elan, kreativnost, produktivnost, ali i prosperitet i rejting same kuće. Što je više saradnje, timskog rada, međusobnog uvažavanja i tolerancije atmosfera je pozitivnija, komunikacija među kolegama otvorenija i jasnija, problemi se lakše rješavaju. Neadekvatna komunikacija dovodi do kršenja prava i devalvacije ugleda osoba u tom procesu, a može da vuče i druge pogreške i štete za sve učesnike u tom procesu kao što su: učestalije greške u radnom procesu, osjećaj nepripadanja grupi, osjećaj nekompetentnosti, stres, anksioznost, depresija i loše funkcioniranje u svim sferama života. Zbog toga je jako važno osvijestiti da smo u velikoj mjeri sami odgovorni za stvaranje odnosa sa drugim ljudima, te da je od velikog značaja kontinuiran rad na sebi i unapređenje komunikacijskih vještina u svrhu podizanja kvalitete ambijenta u kojem živimo i radimo“- istakla je Mahira Poljak.