Održane radionice za djecu, mlade i roditelje

S ciljem blagovremenog prepoznavanja i preveniranja nepoželjnih oblika ponašanja kod djece i mladih, prevencije vršnjačkog nasilja, te pružanja podrške i pomoći porodici i školi u ostvarivanju odgojno-obrazovne funkcije u toku mjeseca februara 2018. godine, KJU „Porodično savjetovalište“ realizirala je radionice i interaktivna predavanja.

Predavanja i radionice održane su za 210 učesnika: djece, mladih i roditelja iz OŠ „Hasan Kikić“, JU “Srednja mašinska tehnička škola” i JU „Peta gimnazija“ .

Teme realizairanih aktivnosti odnosile su se na: rješavanje konflikta; izgradnju zajedništva; sprječavanje odbacivanja u grupi vršnjaka; razvijanje komunikacijskih vještina; nenasilnu komunikaciju, nasilje u adolescentskim vezama, te izgradnju pozitivne slike o sebi.

Realizacija navedenih aktivnosti ogleda se u kontinuiranom pružanju podrške porodici i zajedničkom doprinosu što kvalitetnijeg razvoja djece i mladih.