Održana radionica “Stres kod mladih”

U okviru dogovorene saradnje sa Nadbiskupijskim centrom za pastoral mladih „Ivan Pavle II“ u prostorijama KJU „Porodično savjetovalište“ realizovana je radionica za 30 polaznika međunacionalnog kampa „Građenje mostova“ na temu „Stres kod mladih ljudi “.

Ovom prilikom mladi su imali priliku procijeniti nivo stresa u sebi, razgovarati o njegovim uzrocima i posljedicama, kako prepoznati, a kroz razne vježbe upoznati su sa načinom prevencije i suočavanja sa stresom.

“Nakon mnogih internetskih radionica bilo mi je zadovoljstvo raditi uživo sa mladima koji su takođe izrazili zadovoljstvo realizovanom aktivnošću”, rekla je Aldijana Zagorac, domaćin sastanka.