Održana edukativna predavanja za roditelje

Na poziv PU „Vrtić bombon“ stručne saradnice KJU „Porodično savjetovalište“ Fikreta Mulaosmanović-Smajić i Aldijana Zagorac su protekle subote održale niz edukativnih predavanja za roditelje čija djeca pohađaju navedeni vrtić. Teme koje su realizirane su Adaptacija na vrtić i Priprema za školu.