NAŠI ODGOVORI-Savjetodavno – terapeutski rad sa parovima

Meliha Fejzić prof.pedagogije, porodicni psihoterapeut

  1. Koji su najčešći problemi sa kojima se parovi susreću, a traže Vašu pomoć?

U Porodičnom savjetovalištu tretiramo partnerske odnose bez obzira na formalno pravnu definiciju odnosa (bračni ili izvanbračni). Uzorak partnera koji se obrate za pomoć u našu Ustanovu je specifičan i mali da bi se moglo generalizirati na većinu brakova i problema sa kojima se partneri suočavaju i nose. U Porodično savjetovalište se javljaju ljudi sa različitim teškoćama i u različitim životnim fazama, pa tako i sa problemima u partnerskom odnosu. Kao najčešći problemi zbog kojih se partneri individualno ili zajedno javljaju mogli bi se izdvojiti problemi izraženi kroz nerealna i neusklađena očekivanja od partnera i braka, izostanak komunikacije i iskazivanja potreba u partnerskom odnosu, emocionalno udaljavanje partnera, paralelne veze, različiti oblici ovisničkog ponašanja partnera i različiti oblici nasilja u partnerskom odnosu.

Svaki partnerski odnos je jedinstven i neponovljiv, tako da su i problemi sa kojima nam se partneri obrate brojni i različiti, toliko različiti da ponekad i sami partneri nisu usaglašeni oko toga zbog čega su se odlučili da potraže pomoć.

 

  1. Da li je razvod jedini izlaz iz problema?

 Važno je da napomenemo da su krize sastavni dio i partnerskog i porodičnog funkcionisanja. Svaka kriza ne znači nužno prekid odnosa. Iako se partneri najčešće javljaju u stanju krize, važno je naglasiti da je većinu prethodno navedenih kriza moguće prevazići i iskoristiti ih kao mogućnost promjene života nabolje, uz spremnost oba partnera da rade na unapređenju odnosa.

Postavlja se pitanje da li partneri žele spasiti brak, sa kojim očekivanjima su ušli u brak, da li su ta očekivanja realna, koliko su spremni uložiti u partnerski odnos, koliko je ostalo sačuvanog u partnerskom odnosu. Odgovori na ova pitanja govore o stepenu motivacije za neophodne promjene na individualnom planu ali i u partnerskom funkcionisanju kroz proces savjetovanja i psihoterapije.

Veliki broj tretmana partnerske / bračne terapije završi tako što partneri unaprijede partnerski odnos i ostanu zajedno, ali ima i tretmana kada je razvod ili prekid odnosa prihvatljivija opcija, za jednog ili oba partnera, i rješenje i uređenje njihovog odnosa.

Vjerujemo i podržavamo partnere da vrijedi uložiti napor u partnerski odnos kakav god da bude ishod partnerskog odnosa, bilo da partneri ostaju u odnosu ili da ga kvalitetno završe.

 

  1. Nakon bračnog savjetovanja, koliko je bračnih parova ostalo u braku? Bude li to privremeno i vraćaju li se opet na savjetovanje?

U okviru partnerske / bračne terapije u nasoj Ustanovi nudimo partnerima sigurno, povjerljivo i podržavajuće okruženje od strane profesionalaca, uz čiju pomoć i podršku mogu prevazići nesporazume, krizna stanja i na konstruktivan način riješiti konflikt ili zastoj u odnosu. Partneri imaju mogućnost preispitivanja održivosti bračne zajednice ili veze perspektivno. Uz stručnu pomoć mogu donijeti racionalniju, tj. ispravniju odluku po pitanju razvoda bračne zajednice. Vjerujemo i podržavamo partnere da vrijedi uložiti napor u partnerski odnos kakav god da bude ishod partnerskog odnosa, bilo da partneri ostaju u odnosu ili da ga kvalitetno završe.

U okviru partnerske / bračne terapije uspješnost tretmana zavisi od samih partnera i njihove spremnosti za neophodne promjene, a  korisnost tretmana se ogleda u pružanju mogućnosti za otvaranje novih perspektiva i ovladavanja nekim novim vještinama i obrascima ponašanja, jer partneri vrlo često nisu u mogućnosti da se čuju i razumiju zbog emocionalne preplavljenosti.