Dogovoren nastavak saradnje sa UMDB-Institut za majku i dijete i početak saradnje sa predstavnicom Radija M na promociji porodičnih vrijednosti

U četvrtak, 18. februara 2021. godine direktorica Radija M gđa. Azra Begić Sulejmanović i predsjednica UMDB-Institut za majku i dijete gđa. Alma Hodžić-Badić, posjetile su KJU „Porodično savjetovalište“ gdje ih je primila Mahira Poljak V.D. direktorica. sa saradnicom Fikretom Mulaosmanović Smajić zamjenicom šefa Odjeljenja za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije.

Posjeta je upriličena zbog ostvarivanja saradnje i zajedničkog učešća na promociji porodičnih vrijednosti. Saradnja će se odvijati kroz gostovanje stručnjaka Savjetovališta u edukativnim emisijama porodičnog karaktera tokom 2021. godine, te prezentiranja istog na platformi Instituta za majku i dijete.

Također, sa gđom Almom Hodžić-Badić, nakon osvrta na zajedničke aktivnosti koje su realizirane tokom protekle godine i opservacija ostalih učesnika na sastanku, dogovoren je nastavak saradnje na promociji porodičnih vrijednosti, te realizacija različitih programskih aktivnosti koje imaju za cilj pružanje psihosocijalne podrške budućim majkama u svrhu podizanja kompetencija za roditeljstvo. Planirane programske aktivnosti realizirat će se održavanjem radionica i edukativnih predavanja za ciljnu skupinu, te kroz pružanje savjetodavnih usluga zainteresiranim učesnicima.

Na nivou partnerskih aktivnosti Savjetovalište će, za potrebe organiziranja konferencija, predavanja i radionica Institutu za majku i dijete ustupiti radni prostor i potrebnu organizaciono-tehničku podršku.

Saradnja će biti verificirana potpisivanjem Protokola o saradnji sa oba partnera.