„Adolescencija- roditelji kao podrška“- održano predavanje

U okviru saradnje u srednjim školama Kantona Sarajevo, na poziv J.U. Poslovno-komercijalna i trgovačka škola dana 10.04.2017. godine, Mahira Poljak, stručna saradnica   KJU„Porodično savjetovalište“ održala je interaktivno predavanje za 20 roditelja  učenika ove škole o temi „Adolescencija- roditelji kao podrška“.

Ukazivanje na to kako neadekvatno reagiranje na adolescentske krize i neadekvatna komunikacija sa djecom može doprinijeti pojavi nepoželjnih oblika ponašanja kod adolescenata, bio je cilj ovog predavanja. Razumijevanjem specifičnosti adolescencije i svega što mladi tokom nje prolaze, pomoći će roditeljima da pravilno tumače njihova ponašanja i dati im informaciju na koji način da podrže mlade i pomognu im da na najbezbolniji način pređu ovaj trnoviti put.

Kroz interaktivno predavanje roditelji su imali priliku upoznati se sa specifičnostima ove razvojne faze te poželjnim  načinima prevazilaženja kriza koje ona sa sobom nosi, kako bi  se spriječile negativne posljedice po adolescente. Posebno je naglašena važnost i mogućnosti uspostavljanja kvalitetnih odnosa i učinkovite komunikacije na relaciji roditelj-adolescent.