Razvod

Razvod je jedan od životnih događaja sa največim stepenom stresa za cijelu porodicu, a posebo za djecu koja su u potpunosti ovisna o svojim roditeljima.