Porodica

Pripadnost porodici je data, ona se ne bira. U porodici stičemo prve odnose i prva iskustva o sebi i svijetu oko sebe.