Partnerstvo

Partnersto predstavlja jedan iznimno važan segment u životu jedne osobe. Kroz realizaciju aktivnosti kojima se tretira “Partnerstvo” želi se ukazati i probuditi svijest kod ljudi o tome kako nema jedinstvene “formule” za sretnu partnersku vezu, jer shvatajući to u isto vrijeme shvatamo da se ljubav se ne sastoji samo od toga da nađete pravu osobu, već od kvalitetne izgradnje pravog partnerskog odnosa.

Partnerski odnos bi trebao biti uvažavajući, funkcionalan, ispunjen ljubavlju, podržavajući, ugodan, pozitivan.
Pozivamo Vas da kroz ovu aktivnost zajedničkim zalaganjem stručnjaka sa jedne i korisnika usluga sa druge strane radimo na osnaživanju već postojećih, izgradnju i usvajanje novih korisnih vještina, za izgradnju što kvalitetnijih i funkcionalnijih partnerskih i bračnih odnosa.