Lični rast i razvoj

Lični rast i razvoj je cjeloživotni proces tokom kojeg se pojedinac bavi važnim ličnim dilemama i odlukama.