Završena realizacija projekta ”ZLATNE GODINE”

Nastojanje da poznu životnu dob ljudi,  učinimo humanijom sa aspekta naše stručne djelatnosti Kantonalna javna ustanova ”Porodično savjetovalište” je u 2015. godini u partnerstvu sa Centrom za aktivno i zdravo starenje Novi Grad Sarajevo  realizirala projekt pod nazivom „Zlatne godine“ čiji je specifični cilj osnaživanje socijalnih veza starijih osoba sa dobnom populacijom i porodicom, jačanjem njihove socijalne uključenosti.

Projekt se realizovao kroz četiri (4) tematske radionice u periodu maj – juni 2015. godine u prostorijama Centra koje su kombinacija edukativnog i vođenog interaktivnog rada putem diskusije u grupi  i njima je učestvovalo 20 članova Centra, dobi između 55 i 75 godina starosti.

U okviru radionica obrađene su teme koje sadržajno i koncepcijski govore o sistemima podrške starijim osobama (poticanje učesnika na razmišljanje o sebi, posmatranju sebe i svog života iz različitih perspektiva), odlikama treće životne dobi (jačanje učesnika i socijalno učenje za lakše suočavanje sa izazovima životnog doba – razmjena ideja o stereotipima vezanim za stare osobe), zatim o aktivnom starenju (poticanje na ponašanja koji vode do aktivnog starenja i razvijanja svijesti o odgovornosti za kvalitetu vlastitog života), te lijepoj strani starosti (poboljšanje i poticanje psiholoških mehanizama i ponašanja koji vode do aktivnog starenja i sprječavanja socijalne isključenosti).

Atmosferu sa realiziranih radionica možete pogledati na narednim fotografijama: