Završena realizacija projekta „Porodično u Vašoj srednjoj školi“ 2016

Dana 29.12.2016. godine završena je realizacija projekta „Porodično u Vašoj srednjoj školi“ koji se tokom mjeseca novembra-decembra realizirao u J.U. Srednja škola metalskih zanimanja.

U različitim aktivnostima projekta prilagođenih potrebama i interesima učenika, njihovih roditelja i nastavnika učestvovalo je ukupno 293 učesnika.

 

Kroz interaktivne radionice i predavanja učenici su radili na jačanju sposobnosti i vještina značajnih za kontekst zapošljivosti, te prisustvovali obuci karijernog savjetovanja o izboru budućeg zanimanja i potrebama tržišta rada.U cilju pozitivnog vršnjačkog djelovanja u svom socijalnom okruženju učenici su imali priliku razviti i unaprijediti komunikacijske vještine, vještine prepoznavanja nasilnih oblika komuniciranja i ponašanja te pretvaranje istih u nenasilne, kao i upoznati se sa procesom medijacije i nenasilnog rješavanja sukoba. Također, kroz predavanja su imali priliku upoznati se sa riziko i zaštitnim faktorima u prevenciji ovisnosti.

porodicno-u-srednjoj-2016

 

Roditelji učenika su učestvovali u interaktivnim predavanjima o značaju saradnje porodice i škole kao i upoznavanju sa riziko i zaštitnim faktorima u prevenciji ovisnosti kod djece i mladih.

Također, roditelji, nastavnici i učenici su imali priliku da u prostorijama škole koriste savjetodavno-terapeutske usluge i rade na otklanjaju svojih specifičnih teškoća.

Ovaj projekt predstavlja i oblik saradnje u mreži ustanova socijalne zaštite, pa su u njemu učestvovale i kolege iz

JU “Terapijska zajednica Kampus” i JU „ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.