Završena realizacija projekta „Porodično u Vašoj osnovnoj školi“

Projekt „Porodično u Vašoj osnovnoj školi“ je realiziran u periodu novembar-decembar 2017. godine u OŠ „Džemaludin Čaušević“ i u njemu je učestvovalo 228 učesnika.

Učenici, njihovi roditelji i nastavnici imali su  priliku da u okviru projekta „Porodično u Vašoj osnovnoj školi“ učestvuju u različitim interaktivnim radionicama i predavanjima.

„Pubertet i adolescencija-roditelji kao podrška“, “Saradnja porodice i škole”, „Odgojni stilovi roditeljstva“ i „Utjecaj konzumerizma na porodicu“ bile su teme interaktivnih predavanja za roditelje dok su djeca imala priliku da učestvuju u radionicama pod nazivom „Rješavanje sukoba“, „Odbacivanje u grupi vršnjaka”, „Zajedništvo“, „Mladi i internet“, „Slika o sebi” i „Nenasilna komunikacija“.

Za nastavnike  su održana  dva predavanja: „Stres kod nastavnika“ i „Međuljudski odnosi i komunikacija na radnom mjestu“.

Želimo da prenesemo zahvalnost i sve čestitke u ime nastavnika/ica, roditelja/staratelja i učenika/ica na profesionalnom angažmanu vaših predavača/ica, odabiru aktuelnih tema , entuzijazmu koji šire i  kreativnosti koju su pokazali u  organiziranju radionica  i predavanja. Želimo naglasiti važnost Vašeg uključivanja u školama, pružanje kvalitetnih znanja, vještina, informacija u osnaživanju kako nastavnika tako i  roditelja  i učenika“- Beba Šarkinović, direktorica OŠ „Džemaludin Čaušević“.